Môi chất lạnh

Khái niệm môi chất lạnh

Là chất môi giới tuần hoàn trong hệ thống lạnh để thực hiện việc thu nhiệt ở nhiệt độ tương đối thấp ở thiết bị bay hơi và thải nhiệt ở môi trường cao hơn qua thiết bị ngưng tụ để tạo ra hiệu ứng làm lạnh, còn gọi là gas lạnh.

Trong máy lạnh (điều hòa) nén hơi, môi chất lạnh sôi ở thiết bị bay hơi và ngưng tụ lại ở thiết bị ngưng tụ. Trong chu trình biến đổi trạng thái đó, nó thực hiện việc tải nhiệt từ trong không gian cần làm lạnh ra ngoài môi trường.

moi chat lanh

Tính chất và yêu cầu môi chất lạnh

– Phù hợp với chu trình làm lạnh.

– Rẻ tiền, dễ kiếm.

– Không độc hại.

– Không cháy nổ.

– Không làm han gỉ.

– Bền vững hoá học.

– Dễ bay hơi và dễ ngưng tụ.

– Dễ phát hiện rò rỉ.

– Không ô nhiễm và phá huỷ môi trường.

* Kí hiệu của các môi chất lạnh:

– Các freon: CFC, HCFC.

– Bắt đầu bằng chữ R (Refrigerant) – Môi chất lạnh.

– Số thứ nhất = Số lượng nguyên tử cácbon – 1 (nếu = 0 thì không viết)

– Số thứ hai = Số lượng nguyên tử hidro + 1

– Số thứ ba = Số lượng nguyên tử flo trong phân tử.

– Cân bằng hoá trị của các bon còn lại là số nguyên tử flo.

Ví dụ:

– R12: CCl2F2

– R22: CHClF2

– Các môi chất vô cơ: Là các chất tìm được trong tự nhiên. Bắt đầu bằng R sau đó đến số 7 sau đó là số phân tử lượng làm tròn của chất đó.

Ví dụ: R718 – Nước H2O,  R729 – Không khí.

Đến nay chỉ có rất ít môi chất lạnh được coi là môi chất lạnh hiện đại và được sử dụng rộng rãi. Đó là:

  • NH3 dùng cho máy lạnh nén hơi công suất lớn và rất lớn.
  • Môi chất lạnh R12 và R22 cho các máy lạnh nhỏ đến rất lớn đặc biệt cho điều tiết không khí.
  • R134a, R152a các môi chất thay thế tạm thời cho R12 và R22.
Copyright © 2015 | Maylamnuocda.net | All Rights Reserved